آخرین مقالات
بررسی رابطه بین ابعاد هوش عاطفی و سبک رهبری استراتژیک
امیر موسی پور
1-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (374 KB)
تاثیر آموزش‌های مجازی بر جهان وطنی و هویت ملی (مورد مطالعه دانش‌آموزان 14 تا 18 سال دختر منطقه 19 تهران)
مهشید هاتفی، فریبامیراسکندری
17-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (192 KB)
نقش یهودیت در عدم شکل گیری پیوند بین فرهنگ اسلامی و ایرانی
حسن اکبری زارع، مجتبی یوسفی، سینا ایزد پناه
34-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (266 KB)
اعتبار سنجی روش های کشف و احراز مقاصد شریعت در فقه امامیه
زهرا سادات سهروردی، سعید ابراهیمی، مریم غفاری
52-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (140 KB)
بـررسی آثار و پـیامدهای زیـاده گویـی
امیر جوان ملایوسفی، اکبر ساجدی، جواد نعمتی
66-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (201 KB)
بررسی وضعیت آموزش عالی کشاورزی از منظر آینده پژوهی
بهمن خسروی پور، الهام چنانی
73-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (362 KB)
واکاوی تطبیقی معماری سبز با فناوری های نوین درمعماری معاصر
الهام طاهونی
82-92
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (647 KB)
بررسی نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 97-1396
الهام ظاهری، پریسا کرم بیگی
93-101
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (523 KB)
بررسی نقش هوش معنوی در سرسختی روان‌شناختی و سبک‌های هویت دانشجویان
الهه برزگری بافقی
102-110
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (399 KB)
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درنظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه
بابک زارعی
111-127
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (436 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها