آخرین مقالات
بررسی ارتباط میان فعالیت حرکتی با امتیازات آزمون های غربالگری عملکردی دانش آموزان تکواندوکار تهرانی
ابراهیم عباسی، محسن حلاجی
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (436 KB)
بررسی تأثیر توانمندسازی منابع انسانی بر بهبود رفتار شهروندی سازمانی و نواوری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مسلم صالحی، محمدرضا غربی جهرمی، سید ابراهیم مناقب
8-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (447 KB)
دیه جنین از نظر فقهای مذاهب اسلامی
سید ابوبکر برهانی
20-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (295 KB)
اثربخشی تقویت حافظه فعال در بهبود مهارت‌های دیداری شنیداری کودکان مبتلا به اختلال یادگیری
آتوسا غنی‌زاده، محمدرضا بحرانی
32-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (442 KB)
بررسی اهمیت و جایگاه اخلاق‌زیستی در اسناد حقوق‌بشری
احمد پورابراهیم
44-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (341 KB)
عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان در ایران
اعظم نجبائی، امیررضا صالح مقدم، سید رضا مظلوم
52-61
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (390 KB)
کاربست راهنمایی و نظارت بالینی در مدارس
نادر شهامت، اعظم میرزایی
62-74
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (301 KB)
بررسی شیوه های جذب هنرجو و کیفیت بخشی به فرآیند آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آمل
اکبر رهنما، حسن محمودی، علی اکبر عطائی فر، اسدالله شفیع زاده
75-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
ارائه مدلی کارآمد جهت تعيين معيارهای سنجش میزان امادگی و بلوغ یادگیری در استراتژی های مدیریت دانش در سازمان صدا و سیما با استفاده از منطق فازی
حسین وفادار، مریم حاج اسمعیلی، الهام خسروی
96-117
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (987 KB)
نگاهی تازه به تکوین جهان، از دیدگاه آریایی های هند و ایران
ابراهیم سراوانی، امید واصفی، مهر انگیز پیری صادق، سکینه پودینه آقایی
118-130
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (431 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها