آخرین مقالات
بررسی جامعه شناختی توسعه مکان های فقیرنشین (مطالعه کیفی محله خاک سفید ـ منطقه 4 شهرداری تهران)
احسان حیدری، مهدی مقصودی بیدگلی، بهرام سروستان
1-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (599 KB)
تأثیر بازي‌هاي رايانه‌اي بر عملکرد شناختی، هیجانی و اجتماعی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر یاسوج
معصومه همتی نصرآباد سفلی، علی اکبر پیراسته مطلق، زهرا کرمی، پروین محمدی
18-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (361 KB)
بررسی رابطه جامعه پذیری و قانون مداری و نقش آن در کاهش جرائم
محمد احسان همتی
27-39
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (468 KB)
بررسی رابطه ی بین سرویس دهی نوین و ارتقاء رفتار مشتری و ارائه ی راهکارهای نوآورانه ی جذب مشتری(فروشگاه های زنجیره ای شهروند)
احسان یزدانی، عبدالله نعامی
40-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (512 KB)
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه محیط زیست در صورت بروز خسارت در نظام حقوقی ایران
آذرگشسب معراج
57-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (427 KB)
تبیین ضرورت نقش ارزش های انسانی برای رهایی از ولنگاری فرهنگی از منظر مثنوی مولوی
سیدغلامرضا غیبی، اصغر اشرفی
67-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (306 KB)
تاثیر اجرای نقشه جامع علمی کشور در افزایش قدرت نرم نظام در آموزش عالی
ابوالحسن ماهرویی، امیرحسین محمودی، مهدی محمودی، اصغر افتخاری
82-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (387 KB)
کارکرد افتراقی سوال‌های آزمون ریاضی پایه‌ هشتم تیمز 2015 دربین دانش‌آموزان دختر و پسر
اصغر مینائی، هانیه کاسب نارستان
92-103
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (587 KB)
نقش طبقه متوسط جدید در جنبش (انقلاب اسلامی-1357)
اصغر غفاری پور، مجید رضا کریمی
104-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (230 KB)
تحریم به عنوان جنایت علیه بشریت
اعظم امینی، کتایون اشرفی
113-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (402 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها