آخرین مقالات
تأثیر کمیته های حسابرسی بر رابطه بین حسابرسی داخلی و عملکرد شرکت
علی اصغر متقی، احمد فرضی
1-17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (642 KB)
مطالعه تطبیقی روش های علمی کشف حقیقت در فقه و حقوق ایران با کامن‌لای ایالات متحده آمریکا
امیرعباس بزرگمهر، احمد فلاحتی
18-29
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (282 KB)
بررسی تطبیقی کهن الگوی نقاب در سروده های عبدالوهّاب البیّاتی و اشعار مولانا
احمدرضا نظری چروده
30-42
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (331 KB)
پیش بینی خود شفقت ورزی بر مبنای طرحواره های ناسازگاری اولیه بر اساس هوش فرهنگی و سبکهای هویتی در دانشجویان
نیلوفر طهمورسی، آرزو تاری مرادی
43-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (471 KB)
بررسي تأثیر فضای مجازی بر مشارکت سياسي (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران)
آرزو صفرآبادی
55-62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (429 KB)
رابطه بین هویت اجتماعی، خودشیفتگی و عملکرد تحصیلی با اعتیاد به فضای مجازی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان آبادان
بابک قاسمی، علیرضا حیدری
63-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (440 KB)
جوانان و اینستاگرام: بررسی تاریخچه و جایگاه اینستاگرام در زندگی جوانان امروزی
آیه سعیدی‌زاده
74-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (267 KB)
نقش سامانه های خبره در تشخیص و ارزیابی کودکان با نیازهای ویژه
آیدا کاظمی، مسعود قاسمی
82-93
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (307 KB)
نقش اسطوره‌ها در ذهنیت تاریخی کودک و نوجوان و تأثیر آن در باروری جامعه
ایران ناصری، شیدا نعمتی
94-105
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (402 KB)
مطالعات و طراحی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تبریز بارویکرد معماری سبز
بهرام احمدخانی ملکی، الهام طاهونی
106-125
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (1096 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها