آخرین مقالات
اخلاق حرفه ای مبتنی برآموزه های اسلامی درنظام اداری
مجتبی پارسائیان، محمد افتخاری
1-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (295 KB)
تبیین آیات خداشناسی از دیدگاه تفسیر مجمع البیان
سیدمجتبی جلالی، سیدحسن جلالی
27-32
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (171 KB)
پیش بینی تفکر انتقادی براساس عملکردهای نوروسایکولوژیک در دانش آموزان تیز هوش
مجید سیوانی زاده، سمانه سادات جعفر طباطبایی
33-40
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (309 KB)
بررسی تطبیقی اماره تصرف برای اثبات مالکیت در حقوق ایران و عراق
مجید ابراهیمی، سمیه ابراهیمی
41-52
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (280 KB)
روند های جامعه پذیری و گونه های حل و فصل منازعات سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه یاسوج با روش تئوری زمینه ای
مجید صائب فر
53-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (249 KB)
مقایسه تأثیر آموزش بازسازی شناختی و آموزش مهارت ابراز وجود به والدین و نوجوانان در کاهش تعارض والد-نوجوان
مجید ظروفی، ثریا عباسیان مازگر
64-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (313 KB)
انقلاب اسلامی و روشنفکران به‌مثابه بخشی از طبقه متوسط جدید
اصغر غفاری پور، مجید رضا کریمی
74-83
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (221 KB)
نقش تعامل در کیفیت بخشی به کلاس درس معکوس
محبوبه زارع خورمیزی، مهدی محمودی، علی جمشیدی مهر
84-91
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (344 KB)
اثربخشي بخشش درماني بر سلامت روان و روابط بين فردي زنان در آستانه ي طلاق مراجعه كننده به کلینیک های منطقه ٤ تهران
محبوبه یخچالی، پریوش وکیلی
92-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (139 KB)
بررسي عوامل و موانع پ‍ژوهش در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
محسن تیربند
97-106
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (213 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها