آخرین مقالات
ارائه الگوی بهینه کسب و کار بانک‌داری شرکتی مبتنی بر استراتژی‌های پست بانک ایران
مجید مرادی، داود گرجی زاده، حسن تابان
1-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (504 KB)
مطالعه تحلیلی آثار ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود بر انحرافات از سطح بهینه وجه نقد
مهران متين فرد، مجيد مرادي، نرجس جهانشاهي
20-37
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (470 KB)
تبیین تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی از طریق عجین شدن با شغل و رفتار شهروندی سازمانی با رویکرد معادلات ساختاری(مطالعه موردی: کارکنان سازمان برنامه و بودجه هرمزگان)
افلاطون امیری، مهدی زارع کهنعلی، اردشیر کهن سال
38-54
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (402 KB)
ارزیابی نظام مدیریت نخبگان در بخش دولتی در ایران
مهدی صانعی، امیر پازوکی طرودی، احمد دزیانیان
55-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (356 KB)
طراحی و اعتبار سنجی الگوی کاربست منابع قدرت نرم آموزش عالی (رویکردی آمیخته)
امیرحسین محمودی، اصغر افتخاری، مهدی محمودی، ابوالحسن ماهرویی
66-81
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (453 KB)
بررسی روش های آموزش مباحث مربوط به محیط زیست در دوره ابتدایی
سیدمهدی سید رضایی، میلاد احمدی، محسن خلجی، عباس میرزایی
82-87
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (182 KB)
بررسی اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
میناسادات میرشجاع
88-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (284 KB)
کاربست ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی
نادر شهامت، نجمه نیازی
96-103
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (228 KB)
فرآیند سیاستگذاری خارجی در دوران پس از یازده سپتامبر
نویسنده: رالف کارتر، مترجم: محمدسعید نامداری مقدم
104-112
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (306 KB)
اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر بهبود سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان
نجمه حاجی پور، ویدا اندیشمند، امیرصدرا اسدی خانوکی
113-118
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (255 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها