آخرین مقالات
تاثیر برجام بر فرایند دموکراتیک سازی نظام سیاسی و تقویت نهادهای مدنی در ایران
میر ابراهیم صدیق، محسن جمشیدی، معصومه پورعظیم
1-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (401 KB)
بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر توسعه فرهنگ وقف وامور خیریه (با تأکیدبر کارکردهای مذهبی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی)
منیرشامحمدی، کامران محمدخانی، علیرضا گودرزی، سیدرضاصالحی امیری
22-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (410 KB)
مروری بر تشخیص فرصت و نوآوری در کارآفرینی
مهدی خزائی
39-53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (334 KB)
بررسی پیامد ها منفی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی دانش آموزان
سید مهدی سید رضایی، علیرضا سلیمانی، محمدرضا جعفری، حمید حیدری
54-62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (220 KB)
پیش‌بینی روند فروش در بازار محصولات یدکی به کمک مدل نوسان تصادفی رژیم سویچینگ
سید مهدی رضوی، علی صبوری شرق، سهیل سلیمی نسب
63-74
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (415 KB)
کاربست اینترنت اشیاء بر یاددهی و یادگیری فراگیران
نادر شهامت، زهره شیرزاده میمنی
75-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (207 KB)
بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش در درس تعلیمات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
زاهده رحمانیان، ناهید انصاری
81-89
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (281 KB)
اثر بخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش عزت نفس و بهبود تصویر بدن زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان
کاظم قجاوند، نرگس ابراهیمی خبیر
90-98
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (258 KB)
زنان، زنان روستایی و نابرابری جنسیتی
نرگس یخکشی، همایون فرهادیان، اکرم قدیمی
99-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (304 KB)
شکل گیری نظام آموزشی یادگیرنده محور در مناطق روستایی
امیرحسین اورکی، محبوبه سادات فدوی، نرگس سعیدیان
109-118
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (183 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها