آخرین مقالات
مطالعه جامعه شناختی توزیع قدرت در خانواده معاصر با تأثیر پذیری از جامعه پذیری زنان (مورد مطالعه: زنان متأهل مناطق 1و19 شهر تهران)
مریم بخشی پور، حسین آقاجانی مرساء، علی رضا کلدی
1-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (410 KB)
بازتاب اندیشه های اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی
معصومه نظری چروده، احمدرضانظری چروده
17-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (217 KB)
قرائت ترمیمی از قرارترک تعقیب در حقوق کیفری ایران
محمد آشوری، محمدعلی مهدوی ثابت، منصوره پورقاسم
32-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (308 KB)
توانمند سازی بافت‌های فرسوده با رویکرد پایداری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر کرمان
مه لقا حکمت
44-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (325 KB)
تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران بر اخلاق حرفه ای کارکنان (مورد مطالعه: بانک قرض الحسنه مهر ایران)
رسول نباتی، مهنا نیک بین
61-72
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (287 KB)
بررسی علل عدم حضور و کم رنگ جوانان و نوجوانان در نماز جماعت مساجد
نعمت اله نجفی
73-88
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (358 KB)
نقش صلاحیت های حرفه ای مدیران دانشگاه در اثر بخشی سازمانی (موردکارکنان دانشگاه تهران)
نیکزاد تقی خانی، جواد پورکریمی
89-106
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (370 KB)
پیوندهای تاریخی و فرهنگی مشترک بین ایرانیان و ارمنیان در طول تاریخ
وحید رشیدوش
107-117
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (230 KB)
بررسي اهميت و ضرورت پدافند غير عامل در مديريت شهري
وحيد ستاري شناس
118-133
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (314 KB)
تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر کاهش اضطراب دانش آموزان پسر دوره ی پیش دانشگاهی
بهنام یاسمی، ولی ناصری پلنگرد، قاسم مهرابی
134-142
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (285 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها