آخرین مقالات
معرفی یک نرم‌افزار تحلیل حروف ربط، نشانه و اضافه‌ی زبان فارسی
محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی، مرجان حسینیا
1-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (821 KB)
بررسی رابطه توانایی مدیریتی،آشفتگی مالی و هزینه های حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
معصومه اوغازیان، مصطفی شادکامی
22-33
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (364 KB)
امنیت ملی و اشاعه ی هسته ای (با تأکید بر کره ی شمالی)
سجاد حیدری فرد، مصطفی گودرزی، محمد مزیّنی
34-50
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (460 KB)
تبیین حقوق بشر در آموزه‌های دینی
سيدمعصوم حسيني
51-62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (168 KB)
بررسی ومقایسه میزان استفاده از تصمیم گیری شهودی درمیان مدیران(مورد مطالعه:صنعت بانکداری)
حسین رحمان سرشت، معصومه تدریس حسنی
63-75
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (366 KB)
بررسی مدیریت سود و میزان افشا بر عملکرد مالی واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
معصومه حیاتی
76-87
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (387 KB)
چارپایان درهنر و اساطیر ایران
سیده معصومه عمادی
88-99
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (192 KB)
رویکرد سری‌های زمانی به جریان ترجمه‌ای ادبیات از زبان حاشیه‌ای فارسی به زبان مرکزی انگلیسی
مهرنوش فخارزاده، ملیحه امینی
100-110
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (325 KB)
شناسایی عوامل مؤثر بر همراستا سازی عملکرد کارکنان با عملکرد سازمان در حوزه سلامت
محمد محمدیان، منصور بابایی، یوسف تقی نژاد
111-119
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (425 KB)
انعکاس دین، اخلاق و عرفان در رمان سالاری‌ها اثر بزرگ علوی
منصور محبی، بهاءالدین اسکندری
120-128
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (161 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها