آخرین مقالات
بررسی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط اعضای خانواده
عبدالرضا ادهمی، مرتضی پژوهان فر
1-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (401 KB)
زبان و دموکراسی مشورتی در اندیشه سیاسی هابرماس
محمدعلی توانا، سیدمسعود حاصلی مفرد، حسن آرایش
22-37
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (283 KB)
بهداشت روان و سبک زندگی آگاهانه، متعهدانه و شادمانه در نوجوانان
مصطفی حلیمی جلودار، افسانه بانیگل، سیدجواد مومنی
38-47
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (203 KB)
ساختار و سبک داستان فرزند ایران(میرجلال الدین کزازی)
مصطفی رادمرد
48-60
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (196 KB)
بررسی رابطه تمرکز‌‌مشتری و مسئولیت‌اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ندا رشیدی، مصطفی شادکامی، عبدالحسین طالبی نجف آبادی
61-74
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (477 KB)
مروری بر ارزیابی عمکرد در سازمانهای آموزشی
نسترن شرافتی، مهتاب سلیمی
75-85
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (331 KB)
توسعه مهارت های طبقه بندی سلسله مراتبی در علوم
نشانه پاکدامن، مهشید برجیان
86-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (320 KB)
تأثیر هویت برند شرکت بر رفتار و نگرش کارکنان( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی غرب تهران از قبیل بانکهای سامان،شهر ،سرمایه و دی و موسسه اعتباری توسعه)
هادی حق شناس، فریده حقیقت ناصری
101-109
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (357 KB)
نقش مدیریت آموزشی اثربخش در حل مشکلات مدرسه
هادی ندیمی شاهوردی
110-118
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (318 KB)
بررسی تأثیر معاملات با تکرار بالا بر نقدشوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران
هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی، یحیی محقق
119-129
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (390 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها