آخرین مقالات
آثار و احکام أرش جزایی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق جزای افغانستان
محراب الدین محراب
1-26
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (358 KB)
پارامتر ضمیر اندازی در زبان مازندرانی
مسعود اسدی، علی اصغر رجب زاده
27-39
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (354 KB)
تحلیل و بررسی رأی شماره 4087 شورای داوری خانه سینمای ایران
مسعود رحمانی کرچگانی
40-51
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (229 KB)
سیمای عرفانی مجنون
مسعود عزیزی، سید مجید تقوی بهبهانی
52-63
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (239 KB)
امنیت حقوقی شهروندان در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
مسلم میری، مهدی میری
64-73
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (199 KB)
رابطه فشار روانی شغلی با تعارض کار-خانواده و تعارض خانواده-کار با نقش تعدیل-کنندگی حمایت سرپرستی
نسرین ارشدی، سیده صدف کاظمی شاهاندشتی
74-85
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (317 KB)
بررسی اثر شاخص تعرفه بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه
علی رئیس پور رجبعلی، نسرین کرمی
86-100
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (363 KB)
ایده آل گرایی و پیامدهای آن در مدیریت منابع انسانی
نوروز ایزدپناه، بهروز صبوحی لکی
101-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (202 KB)
تقابل عقل و عشق ازدیدگاه ابن فارض و شیخ نجم الدین کبرا
محسن خدامی، هادی فرخی
109-117
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (196 KB)
بررسی میزان تأثیر پذیری الگوهای رفتاری انسان از رابطه‌ی ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری(مطالعه موردی: خیابان ولی عصر (عج) تهران)
هژیر رسول پور، ایرج اعتصام، فرزین چاره جو
118-131
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (383 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها