آخرین مقالات
رویکردها و راهبرد های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش
محمد مزینی
1-21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (343 KB)
تحلیل میزان توجه به ابعاد هویت ملی در برنامه ی درسی اجرا شده از دیدگاه دبیران دوره متوسطه ( مطالعه موردی شهرستان نقده)
یوسف رضاپور، فیروز محمدی، مریم بیرام زاده چیانه
22-30
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (289 KB)
مقایسه بهزیستی روانشناختی، استرس ادراک شده و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به پر فشاری خون و افراد بهنجار
محمد اورکی، مریم جهاندار
31-46
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (457 KB)
بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران
مریم قادری شیخ آبادی
47-56
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (187 KB)
وجوه تمایز دادگاه کیفری یک با سایر دادگاه های کیفری
مریم میاری، حسین رنجبر
57-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (197 KB)
تحریف واقعیت: نقش پروپاگاندا در اطلاعات قرن بیست و یکم
نویسندگان: چاد دابلیو، فیتزجرالد ، آرون اف. برانتلی، مترجم: محمدسعید نامداری مقدم
67-86
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (379 KB)
اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد (ACT) در تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه و کاهش تعارضات زناشویی در زنان متقاضی طلاق در شهرستان مرند
ندا احمدی زنوز، جعفر محمودی
87-97
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (295 KB)
تاثیر درمان جراحی در افزایش سلامت روان افراد مبتلا به ترانس سکشوال زن ومرد شهر ساری
ندا قلی پور، محمد کاظم فخری، باب الله بخشی پور
98-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (298 KB)
اثربخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش عزت نفس و خود پنداره ی مثبت زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان
کاظم قجاوند، نرگس ابراهیمی خبیر
108-116
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (254 KB)
قلمروداری، فناوری، و امنیت ملی
نویسنده: زاکاری دی. کلوپتون، مترجم: نرگس رضایی
117-135
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (319 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها