آخرین مقالات
طراحی الگوی ارزیابی تعالی فرهنگ سازمانی مطالعه موردی در یکی از بانک های کشور
محمد محمدیان، محمد رضا سلطانی
1-18
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (444 KB)
پیش بینی اختلال یادگیری نارساخوانی بر اساس رشد زبان، عملکردهای اجرایی و مهارت های حسی و حرکتی
مریم ویسمه، مسعود قاسمی
19-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (293 KB)
عوامل اجتماعی انحراف انسان از دیدگاه آیات و روایات
مریم افشارویگنی
32-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (231 KB)
برداشت تکنیکال سقراط از فلسفه و تقویت مهارت های ارتباطی در زندگی
مریم بختیاریان
46-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (248 KB)
بررسی میزان توجه به تحکیم و تقویت هویت ملی در نظام آموزشی از دیدگاه دبیران دوره متوسطه ( مطالعه موردی شهرستان نقده)
یوسف رضاپور، فیروز محمدی، مریم بیرام زاده چیانه
56-66
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (260 KB)
بررسی فمنیسم در سینمای دهه ی سوم انقلاب بااستفاده از شاخصه های اروینگ گافمن
بهاره امیدواری، نادیا معقولی
67-78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (266 KB)
سیاست ایران در قبال خلیج فارس: پویش تداوم و تغییر
نویسنده:شیرین هانتر، مترجم: محمدسعید نامداری مقدم
79-96
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (293 KB)
واکاوی ارتباط بین سرمایه فکری با هزینه های نمایندگی با تاکید بر شرکتهای بورسی اوراق بهادار تهران
مصطفی شادکامی، ندا رشیدی
97-108
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (318 KB)
اثر بخشی رفتار درمانی شناختی بر افزایش عزت نفس و کاهش اختلال خوردن زنان دارای اضافه وزن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان
کاظم قجاوند، نرگس ابراهیمی خبیر
109-118
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (250 KB)
تاثیر آموزش مهارت خود تنظیمی رفتاری بر خود پنداره رفتاری و خلاقیت در دانش آموزان
سوسن محمد زاده اصل، آرزو فرجلو، نرگس افتخاری
119-136
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (360 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها