آخرین مقالات
مبانی فقهی همکاری قضائی حکومت اسلامی با دولتهای غیر اسلامی با تأکید بر استرداد مجرمین
محسن حاتمی
1-19
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (261 KB)
واکاوی نقش سکوت سازمانی در رابطه با عملکرد سازمانی
محمد افتخاری، مجتبی پارسائیان
20-27
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (268 KB)
اقدامات فرهنگی میرزاعلی خان امین الدوله
محمد امیری
28-38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (180 KB)
تولید پیکره افعال کتاب های فارسی اول تا دوازدهم و استخراج فهرست افعال متمایز
مرضیه توکل، محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی، محمد باقر دستغیب
39-55
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (590 KB)
مطالعه هوش هیجانی مربیان مهدکودک
مرضیه جعفری شیبانی، نادر شهامت
56-65
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (206 KB)
مروری بر نقش سامانه های خبره و هوش مصنوعی در حسابداری و امور مالی
مهرداد فاخران اصفهانی، مهرداد پناهی درچه ای
66-79
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (439 KB)
حکومت الکترونیک ، پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت باز مهندسی تشکیلات دولتی کشور ایران
مهرداد احمدی، سید محمد امین رضوی نیا
80-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (433 KB)
مقایسه میزان استرس، اضطراب و فرسودگی شغلی بین مهندسین برق شرکت تکلاد و مهندسین برق شرکت افق(پروژه تفریحی-تجاری ایران مال)
مونا مهدی نسب
96-105
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (207 KB)
نقش توانمندسازی زنان در شایستگی اجتماعی و پرورش سبک زندگی سالم
میرامین تاج زاده
106-123
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (333 KB)
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به میگرن
مینا اسدی، سعید متولّی
124-140
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (336 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها