آخرین مقالات
عشق انسانی در اشعار حافظ و ابن فارض
محسن خدامی، فاطمه میرزائی
1-14
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (216 KB)
بررسی تطبیقی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران و ژاپن
محسن شعبان
15-24
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (269 KB)
بررسی مبانی کلامی فخر رازی در تفسیر کبیر
محسن عمیق، لیلا فهیمی
25-36
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (320 KB)
تبیین الگوی مهندسی فرهنگی مبتنی بر بسامد وعده های الهی در قرآن و روایات با تکیه بر دیدگاه امام صادق (ع)
سید محمد اسماعیلی، زهرا جلیلیان
37-48
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (249 KB)
بررسی نمایشنامه‌ی خانه عروسک اثر هنریک ایبسن با رویکرد تحلیل گفتمان دراماتیک
مرضیه بدایت، فرزان سجودی
49-62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (258 KB)
بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، انتخاب سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهران متین فرد، مجید مرادی، محمدرضا عسگری
63-83
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (501 KB)
نقش قوانین حقوقی در مسائل زنان و تبیین آن با سند 2030
ام البنین علی بخش زاده، مولود گرمرودی ثابت
84-95
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (220 KB)
توحید خداوند در مطالعه آب از نگاه علم مهندسی آب
سید علی هاشمی خانعباسی، رضا نوروز ولاشدی، سید محمدحسین هاشمی خانعباسی، میتراروشن‌روز طوسی
96-105
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (310 KB)
رتبه بندی ابعاد تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سازمان منطقه آزاد کیش
بهرام علیشیری، میثم سام بند
106-124
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (507 KB)
نقش نهادهای مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارزی
نادر بابائی شیراز
125-134
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (211 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها