آخرین مقالات
ابعاد و شیوه‌های قدرت نرم قرآن در هدایت انسان
شهاب‌الدّین ذوفقاری، محمّدحسن صانعی‌پور، سید محمود محقّق مطلق
1-15
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (263 KB)
مقایسه سیستم های مغزی رفتاری و تنظیم هیجان در دانش آموزان تیز هوش و عادی دوره دوم متوسطه شهر بیرجند
سید محمد حسینی، سمانه سادات جعفر طباطبایی
16-23
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (282 KB)
شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر انتخاب اماکن ورزشی از دید مشتریان
محمد خواجه بافقی، محسن باقریان فرح آبادی، سید صلاح الدین نقشبندی
24-32
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (303 KB)
ارزیابی و تعیین سطح پایداری توسعه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه(ANP) مطالعه موردی: شهر ابهر
محمد شقاقی
33-45
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (575 KB)
استحسان در فقه مذاهب اسلامی
محمود ویسی، عبداللطیف امیری
46-59
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (230 KB)
تحلیلی بر مطلوبیت اجتماعی و مسکن گزینی بافت های فرسوده با تاکید بر راهبرد توسعه میان افزا (مطالعه موردی: منطقه 4 کلانشهر تبریز)
محمدرضا پورمحمدی، مهدیه طاهونی
60-80
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (727 KB)
مروری برخط مشی گذاری بهبود و توسعه کارآفرینی سازمانی
داریوش صاحبنظر، موسی رضوانی چمن زمین
81-90
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (318 KB)
تحلیل محتوا و استخراج محورها و ابعاد تاثیر بانوان در اقتصاد مقاومتی از دیدگاه برخی فعالان حوزه زنان
مونس سیاح، فاطمه وفایی صدر
91-114
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (417 KB)
سنجش سلامت اجتماعی جانبازان و راهکارهای ارتقای آن (مطالعه موردی: جانبازان شرکت کننده در اردوهای راهیان نور)
میترا خاقانی فرد، منوچهرثابتی، حسین تقی زاده
115-124
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (272 KB)
جایگاه دولت در تفکر لوئی آلتوسر و آنتونیو گرامشی
میر امین تاج زاده
125-140
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (299 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها