آخرین مقالات
بررسي نقش عدالت سازماني در اثربخشی رهبری با استفاده از فرآيند تحلیل سلسه مراتبي فازی (FAHP) (مطالعه موردي سازمان تامین اجتماعی)
محمد عرب عامری
1-16
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (467 KB)
بررسی تأثیر توسعه مالی بر ریسک بازار سهام تهران
محمد کاظم نظيري، داود جعفري سرشت، الهام بني سعيد
17-31
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (412 KB)
بررسی رابطه بهزیستی روانی و امید به زندگی با شادکامی در سالمندان شهر اصفهان
محمد کوچکی، حسن زارعی محمودآبادی
32-43
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (311 KB)
بررسی اولویت مسائل و آسیب های اجتماعی در محله بریانک تهران (با رویکرد ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری،کنترل یا کاهش آن)
محمد جواد رشیدی
44-58
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (245 KB)
کلمۀ انقلاب در آثار مطهری
محمد رحیمی خشوئی
59-67
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (245 KB)
نقش منتورينگ بر مديريت بحران شهري در سازمان جمعيت هلال احمر استان سمنان
محمدرضا رستمی، احمد دزیانیان
68-79
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (365 KB)
چالش‌های نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل سه شاخگی (مطالعه موردی یک واحد نظامی)
محمد رضا سلطانی، محمد محمدیان، محمد اسماعیل حسنی
80-94
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (406 KB)
روند مطالعات ترجمه در ایران: بررسی موردی نشریات رتبه‌دار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان‌نامه‌ها و همایش‌ها
محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی، فاطمه احمدی نسب
95-107
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (250 KB)
بررسی دین، مذهب و فرهنگ در آفریقا (به صورت موردی: سنگال و تانزانیا)
آرمان محسنی، ساجده شریفی، فاطمه پاکزاد، فاطمه محمدی، نادره جاهد، محمدرضا مقومی
108-122
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (338 KB)
در سایۀ خورشید
محمدرضا تقیه، هادی فرخی
123-134
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (337 KB)
شناسنامه نشریه

شناسنامه نشریه
انجمن علمی علوم اجتماعی دکتر هوشنگ اکبری زهرا اکبری
هیئت تحریریه
لینک ها